TRAILER : Toạ đàm pháp luật thực trạng việc tự công bố sản phẩm sau 5 năm thực hiện

(TVPL)- Sau gần 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ cho phép hơn 90% loại sản phẩm được tự công bố bao gồm: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nghị định đã góp phần tháo gỡ nhiều bất cập, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Nhưng vì sao vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Nguyên nhân đó là gì?

Thứ năm, 06/10/2022 23:52
Nguồn: THPL