Triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho NOXH

(TVPL) - Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước với lãi suất giảm 2%/năm so với lãi suất thương mại; thời hạn giải ngân đến hết năm 2030; góp phần thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Thứ sáu, 26/05/2023 19:05
Nguồn: TVPL - Video: VTV24, VTC14