Triển lãm Kinh tế - Tài chính khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Ninh năm 2019

11-09-2019 14:52

Tin liên quan

Từ ngày 4 – 9/10/2019, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ Và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Triển lãm chuyên đề Kinh tế Tài chính khu vực phía Bắc năm 2019. Nhằm mở rộng giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, tìm đầu ra cho các mặt hàng thương mại tổng hợp, các mặt hàng ngành du lịch, ngành tài chính có chất lượng và giá trị trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác mọi nguồn lực hỗ trợ cho phát triển kinh tế;.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Tin liên quan

Cùng chuyên mục