Trump hài lòng với cục diện hiện tại của xung đột thương mại Mỹ-Trung

23-05-2019 06:32