Trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ trên không” - 50 năm nhìn lại

(TVPL) - Chuyên đề triển lãm ‘Điện Biên Phủ trên không - 50 năm nhìn lại’ do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thực hiện với 189 hình ảnh tư liệu vừa khai mạc vào sáng 16/12. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12-2022).

Thứ sáu, 16/12/2022 15:22
Nguồn: TV Pháp Luật