Trường Doanh nhân PTI – khai sáng và trưởng thành

“Học tập luôn là cứu cánh, học tập luôn ẩn chứa trong nó những giải pháp, và học tập gần như là khả năng quan trọng nhất để tạo nên hệ giá trị”, đó chính là tinh thần mạnh mẽ nhất, thông điệp giá trị nhất mà Trường Doanh nhân PTI đang từng ngày chuyển tải đến học viên - những nhà quản trị doanh nghiệp.

Thứ năm, 07/12/2017 19:51
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật