Từ 01/7/2020, lương giáo viên sẽ có những điểm mới nào?

Audio THPL
16-09-2019 15:39 2,704

(THPL) Từ 01/7/2020, lương giáo viên sẽ được trả theo vị trí việc làm, tính chất phức tạp của nghề nghiệp. Ngoài quy định chung về chính sách giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, Luật Giáo dục 2019 còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác liên quan đến giáo viên, trong đó vấn đề được quan tâm nhiều nhất chắc chắn là lương giáo viên sẽ có nhiều điểm mới.

Dự kiến bắt đầu chi trả lương giáo viên theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp bắt đầu từ 01/7/2020, khi mà Luật giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực tiến tới thực hiện việc trả lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27/NQ-TW của Trung ương.

Theo đó, Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ viên chức, công chức của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thì bắt đầu từ 01/01/2021 mới bắt đầu áp dụng chế độ tiền lương mới với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị.

Sẽ không còn phụ cấp thâm niên, các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm,… sẽ được đưa vào lương theo vị trí việc làm. Khi đó chênh lệch giữa người giáo viên trong đơn vị sẽ thu hẹp lại, sẽ không có việc chênh lệch quá lớn giữa giáo viên mới ra trường và giáo viên lâu năm như hiện nay, lương sẽ được chi trả theo vị trí việc làm, theo tính chất phức tạp, đặc thù nghề nghiệp.

Dự kiến sẽ có 3 bảng lương dành cho cán bộ quản lý, bảng lương chuyên môn và bảng lương nhân viên.

Dự kiến cách tính lương mới sẽ không còn khái niệm lương cơ bản mà sẽ là lượng tiền khởi động ban đầu có một mức, sau đó quy ra các mức cao hơn.

Như vậy, ngoài chuẩn trình độ chuyên môn đào tạo, chuẩn ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ... không còn quy định giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng.


Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục