Từ 1/1/2021, chính thức thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế trên cả nước

Audio THPL
31-12-2020 17:23 29,683

(THPL)- Người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú...

Bắt đầu từ ngày 1-1-2021, quy định về thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh đối với người có thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực. Quy định này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người bệnh, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và cần những giải pháp để chính sách bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống.

 Bộ Y tế cho biết, căn cứ điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung, từ ngày 1/1/2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế như đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định vào viện điều trị nội trú trước ngày 1/1/2021 và ra viện từ ngày 1/1/2021 thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Mức hưởng bảo hiểm y tế là 60% chi phí điều trị nội trú tính từ ngày được chỉ định vào điều trị nội trú đến hết ngày 31/12/2020 trong phạm vi cả nước. Mức hưởng bảo hiểm y tế là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước.

Các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện cập nhật mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phần mềm quản lý bệnh viện (phần mềm HIS) từ ngày 1/1/2021. Bộ Y tế cũng lưu ý, các bệnh viện không thực hiện tách bảng kê chi phí khám chữa bệnh hoặc tách đợt điều trị nội trú.    

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục