Từ 1/2, bỏ quy định cấm ca sĩ hát nhép, quy định mới về thi người đẹp...

Audio THPL
01-02-2021 11:35 28,918

(THPL)- Tại Nghị định 144 năm 2020, Chính phủ ban hành những quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 144 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn là bỏ quy định cấm ca sĩ hát nhép; cấp quyền sở hữu nhà ở cho trường hợp xây dựng tạm. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2021.

Cụ thể, Điều 3 Nghị định 144/2020 bỏ quy định cấm sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn tại Nghị định 79/2012.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định người Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu không cần đáp ứng điều kiện cần phải có danh hiệu người đẹp, người mẫu trong nước; quán karaoke được sử dụng bài hát trước 1975 chưa phổ biến.


Nguồn: VTC – TH: THPL

Cùng chuyên mục