Từ 1/4 không dùng tiền mặt nộp thuế, phí cho cơ quan hải quan

(THPL) - Từ 1/4 tới, không chỉ việc nộp thuế xuất nhập khẩu, mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng không được sử dụng tiền mặt, và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng.

Thứ năm, 07/03/2019 13:29
Nguồn: Báo Chính Phủ