Từ 15/3, người ký kết quả xét nghiệm phải có trình độ đại học trở lên

(THPL) - Từ ngày 15/3, Trưởng khoa xét nghiệm sẽ là người trực tiếp ký tên vào bảng kết quả xét nghiệm hoặc chỉ phân công cho người có trình độ đại học trở lên mới được ký.

Thứ sáu, 15/03/2019 10:20
Nguồn: Tổng Hợp