Tự kiểm tra trong 5 năm, Bộ Giao thông Vận tải không phát hiện tham nhũng

Audio THPL
25-12-2020 14:04

(THPL)- Bộ Giao thông Vận tải cho biết, qua kết quả tự kiểm tra trong giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đều chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng.

Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Theo đó, bộ đã ban hành cơ bản đầy đủ các quy định, hướng dẫn thực hiện phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch, kê khai tài sản, luân chuyển cán bộ…

Qua kết quả tự kiểm tra và thanh kiểm tra giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đều chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Cũng trong 5 năm qua, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã xử lý theo dõi 233 kết luận, đôn đốc yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền gần 82 tỷ đồng, xử lý hành chính với tổ chức, các nhân vi phạm. 

Qua giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng, thu hồi về quỹ đơn vị hơn 2,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật cá nhân với mức cảnh cáo 3 người và khiển trách 6 người vi phạm. Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.


Nguồn: Tiền Phong – TH: THPL

Cùng chuyên mục