Từ năm 2021 người lao động bị chậm trả lương được nhận thêm tiền lãi

30-11-2020 18:08

(THPL)- Về nguyên tắc trả lương cho người lao động, Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 bổ sung quy định người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 1/1/ 2021, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. Song nếu nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, người lao động được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm.

Điều 100 Bộ luật Lao động 2012 đang có hiệu lực chỉ quy định người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận. Còn theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

Cũng theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động đi nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương. Trong khi đó, theo Bộ luật 2012, người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 1 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, trường hợp hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng; nghỉ hàng năm; tạm đình chỉ công việc…người lao động được tạm ứng lương. Về nguyên tắc trả lương cho người lao động, Điều 94 BLLĐ 2019 bổ sung quy định người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.    

Nguồn: An ninh thủ đô – TH: THPL

Cùng chuyên mục