Từ năm 2021, quy định mới về tuổi nghỉ hưu

(THPL)- Người có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Thứ ba, 24/11/2020 11:04
Nguồn: Tiền Phong- Clip: THĐT, VTC- TH: THPL