Từ ngày 01/01/2022, xe không có giấy tờ chuyển nhượng không được sang tên trong Giấy đăng ký xe

Audio THPL
25-10-2021 16:11

(THPL) - Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 58/2020/TT-BCA cho đến hết ngày 31/12/2021.

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục