Từ ngày 1/6, Bình Dương không nhận hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính

(TVPL)- Vừa qua ngày 4/5, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì họp nghe báo cáo kết quả triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06) trong 04 tháng đầu năm 2023.​

Thứ hai, 08/05/2023 08:31
Nguồn: TVPL- Clip: Nhân Dân TV