Đang tải

Từ ngày 18/2, có thể dùng giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn điện tử

Audio THPL
15-02-2022 17:47 4,418

(THPL) - Giá trị pháp lý của bản điện tử Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến và trực tiếp.

 Bộ Tư pháp đã có Thông tư 01 ngày 4/1 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Theo tinh thần của thông tư thay vì sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18/2, người dân có thể sử dụng giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử. Bản điện tử của giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn không phải quy định mới, trước đây đã được quy định tại Nghị định 87. Khi đó, Chính phủ mới chỉ quy định biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành.

Điều đặc biệt của bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn là có mã QRcode, mã này là địa chỉ internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Khi xuất trình giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử, cán bộ làm thủ tục hành chính sẽ quét mã QR trên đó và biết được các thông tin chi tiết của các loại giấy tờ này trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Theo hướng dẫn của Chính phủ tại Điều 12 Nghị định 87/2021, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản và xác thực người dùng theo hướng dẫn. 

Người dân được nhận bản điện tử của giấy tờ hộ tịch theo một trong các phương thức như nhận qua email, kho quản lý dữ liệu điện tử. Hoặc nhận qua thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.


Nguồn: Vietnamnet – Clip: VTV, VTC - TH: THPL

Cùng chuyên mục