Từ vụ một phó hiệu trưởng trường THCS bị buộc thôi việc: Khi nào thì viên chức bị xử lý kỷ luật?

(TVPL) - Giáo viên sẽ là viên chức nếu làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập như các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, sơ cấp, trung cấp, đại học… thuộc lĩnh vực nghề nghiệp giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy theo quy định pháp luật, giáo viên có hành vi vi phạm kỷ luật về công tác chuyên môn, đạo đức nhà giáo, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà trường sẽ bị xử lý như thế nào?

Thứ bảy, 10/06/2023 12:17
Nguồn: TVPL - Video: THTPCT