Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15

(TVPL)- Các dự án Luật được biểu quyết gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Chủ nhật, 13/11/2022 11:28
Nguồn: VietnamPlus – Video: VTV, VGP