Tuổi trẻ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng

(THPL) - Ngày 01/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân, lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; đại diện các đơn vị và địa phương kết nghĩa cùng 151 đại biểu đại diện cho hơn 2.300 đoàn viên, thanh niên trong Tổng công ty.

Thứ bảy, 02/07/2022 18:00
Nguồn: Truyền hình pháp luật