Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(TVPL) - Sở Tư Pháp Tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và 10 năm Phổ biến, giáo dục Pháp Luật

Thứ hai, 07/11/2022 15:09
Nguồn: TV Pháp Luật