Tỷ phú gốc Việt được đánh giá có sức ảnh hưởng đến giới tài chính toàn cầu

22-07-2019 17:04