UBND TP HCM đề nghị hoãn thu phí hạ tầng cảng biển

Audio THPL
23-06-2021 17:23

(THPL)- UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân TP HCM về việc sửa đổi khoản 5 Điều 1, Nghị quyết số 10/2020 của Hội đồng Nhân dân TP HCM về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP HCM trình Hội đồng Nhân dân TP HCM xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biên trên địa bàn TP HCM từ 0 giờ ngày 1-7-2021 thành 0 giờ ngày 1-10-2021.

Lý giải vì sao lùi đến ngày 1-10 mới thực hiện thu phí, UBND TP HCM cho biết đây là thời gian mà TP HCM dự kiến có thể kiểm soát được dịch Covid-19. Đồng thời việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đã được triển khai rộng rãi trong cộng đồng và các doanh nghiệp đã có thời gian phục hồi kinh tế.

Theo tính toán của TP HCM, nếu thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển từ ngày 1-7 thì số thu dự kiến trong 3 tháng, từ ngày 1-7 đến 30-9 là 723 tỉ đồng. Trường hợp TP HCM chưa thu phí trong 3 tháng này thì khoản thu dự kiến này xem như là một khoản hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu "kép" vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.


Nguồn: Người Lao động – Clip: Tổng hợp - TH: THPL

Cùng chuyên mục