Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(TVPL) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, ngày 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ tư, 15/05/2024 09:58
Nguồn: TVPL - Video: Báo Đại biểu Nhân dân