Vẫn gây khó cho người dân, doanh nghiệp trong nhiều thủ tục hành chính

(THPL)- Trong các văn bản pháp luật hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quy định bất cập, đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc cải cách một số nơi vẫn còn hình thức, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, 30/09/2020 18:36
Nguồn: VOV - TH: THPL