VCCI: Cần rà soát lại đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

(TVPL) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để loại bỏ các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế, theo các nguyên tắc: đối với các loại hàng hóa, dịch vụ mà Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất, cung ứng và tiêu dùng trong nước thì tiếp tục duy trì diện không chịu thuế. Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ mà Việt Nam có nhập khẩu từ nước ngoài để tiêu dùng trong nước thì cần loại bỏ khỏi diện không chịu thuế mà chuyển sang các mức thuế suất phù hợp.

Thứ năm, 10/08/2023 14:59
Nguồn: TVPL - Video: VOVTV, THĐT