(THPL) - Chính phủ Venezuela cho rằng việc cảnh sát Mỹ phá khóa và xâm nhập vào tòa nhà Đại sứ quán Venezuela ở Washington đêm 13/5 là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.