Việt Nam không còn nằm trong Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

(TVPL)- Ngân hàng Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Thứ bảy, 12/11/2022 12:04
Nguồn: Tổng hợp – Video: VTV, THĐT