Đang tải

Viết sai sự thật lên Facebook, ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ Đảng

09-03-2019 07:48 1,293

(THPL) - Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng kết luận ông Trần Đức Anh Sơn, Viện phó Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, đã viết và đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, và pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng kết luận ông Trần Đức Anh Sơn đã viết và đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, và pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook. Hành vi của ông Sơn vi phạm Điều 3, 4, Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, vi phạm Quy định 5946 của Ban thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, và người đứng đầu các cấp.

Viết sai sự thật lên Facebook, ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ Đảng

Ông Trần Đức Anh Sơn. Ảnh: Facebook nhân vật.

Với vi phạm của ông Sơn, Thành ủy Đà Nẵng nhận định đây vi phạm rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, đồng thời làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông Sơn sinh hoạt, công tác. Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 7; Điểm g, Khoản 2, Điều 10, Quy định 102 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sơn.

Nguồn: Zing.vn

Cùng chuyên mục