Vingroup: Ô tô Việt Nam sẽ hướng tới xuất khẩu

09-09-2017 13:48