Vĩnh Long: Triển khai tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Audio THPL
05-06-2019 19:41 4,365

(THPL) - Tại hội nghị đánh giá, tổng kết những thành tựu, cũng như những hạn chế và rút ra kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer, khắc sâu và thực hiện.


Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm ngày Bác mất và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Thời gian càng lùi xa, những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. Chiều ngày 4/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức triển khai kế hoạch và đề cương tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Tỉnh ủy và kết nối với 8/8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Nhằm triển khai kế hoạch và đề cương tổng kết, đồng chí Trần Công Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Nhằm thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 - 2019 và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (ngày 2/9/1969 -2/9/2019). Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc tổng kết sẽ tiến hành từ cơ sở đến cấp tỉnh, với quy định cấp xã hoàn thành trước vào ngày 15/7, còn cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/7, để cấp tỉnh hoàn thành và tổ chức hội nghị tổng kết vào dịp 2/9/2019.

Trong đó, báo cáo phải khái quát các nội dung cơ bản gồm: đặc điểm tình hình ở Vĩnh Long; thành tích Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Long đã đạt được, góp phần vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Vĩnh Long; tập trung đánh giá sâu công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer để rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bách Khoa - Ủy viên Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: việc tiến hành tổng kết nêu trên với tính chất chủ yếu là để xây dựng tài liệu tuyên truyền, nhằm khẳng định tính đúng đắn và giá trị thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tại hội nghị còn đánh giá, tổng kết những thành tựu, cũng như những hạn chế và rút ra kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 


 

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam – Video: THVL

Cùng chuyên mục