Vissan bị phạt, truy thu 600 triệu đồng tiền thuế

Audio THPL
13-09-2019 09:00

(THPL)Vissan bị truy thu số tiền thuế gần 600 triệu đồng do công ty đã kê khai chi phí các hóa đơn bất hợp pháp

Cụ thể, theo Kết luận 571 Thanh tra thuế tại Công ty Vissan cho biết Vissan bị truy thu số tiền hơn 59 triệu đồng do công ty đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào các hóa đơn bất hợp pháp; kê khai sử dụng thuế suất giá trị gia tăng hoạt động cho thuê tủ đông; kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê mặt bằng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Vissan bị truy thu số tiền gần 400 triệu đồng do công ty đã kê khai chi phí các hóa đơn bất hợp pháp đã tính vào chi phí được trừ khoản khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh làm giảm số thuế phải nộp.

Với các hành vi trên, Công ty Vissan đã vi phạm Điều 8, Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng; Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Điều 22 Thông tư 39/2014, Điều 7 Luật Quản lý thuế. 

Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM Lê Duy Minh ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Vissan với tổng mức phạt 135 triệu đồng, truy thu thuế với số tiền hơn 440 triệu đồng đồng, số tiền chậm nộp phạt, tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp... Tổng số tiền phạt và truy thu thuế, chậm nộp phạt của Công ty Vissan khoảng 600 triệu đồng.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phuc hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.


Nguồn: Pháp luật Thành phố

Cùng chuyên mục