VKSND TPHCM sẽ kiểm sát hàng tuần tại hai trại tạm giam thuộc Bộ Công an

Audio THPL
28-06-2019 19:17

(THPL) - Nhằm tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân trong phát hiện các vi phạm, tội phạm, bảo đảm hơn nữa quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác này.

Theo đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện kiểm sát các cấp tăng cường kiểm sát tại trại giam, cơ sở giam giữ và cơ quan có trách nhiệm trong trong thi hành án hình sự nhằm phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật, tội phạm. Theo đó chú trọng phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, việc bảo đảm chế độ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án; việc miễn, giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, qua đó bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án.

Trong quá trình kiểm sát nếu phát hiện các vi phạm pháp luật thì kịp thời thông báo cho các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời thông báo cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương giải quyết. 

Chỉ thị yêu cầu Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (V8) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phân công Viện kiểm sát nhân dân TP HCM thực hiện nhiệm vụ kiểm sát hàng tuần tại 02 trại tạm giam thuộc Bộ Công an đóng tại TP HCM. Định kỳ hàng tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM phải cáo báo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về kết quả kiểm sát và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm sát đó.

TH: Phú Bình

 

Nguồn: Kiểm sát

Cùng chuyên mục