VMBIZ kết nối hướng đến kim ngạch song phương 20 tỷ USD

Audio THPL
14-12-2019 21:54 1,770

(THPL) - Malaysia và các nước sẽ là tiêu điểm trong năm 2020, khi mà Malaysia sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC và Việt Nam là nước sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Đồng thời năm 2020, cũng là kỷ niệm 5 năm ký kết đối tác chiến lược mục tiêu 15 tỷ USD kim ngạch song phương, nhằm tăng cường các hoạt động trao đổi hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp kiều bào tại Malaysia với doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước.

Hội trợ triển lãm “Việt Nam Expo” là cơ hội để giới thiệu quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, khuyến khích các nhà đầu tư doanh nghiệp của Malaysia  hơn nữa, với mong muốn thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Malaysia, đóng góp chút công sức của cộng đồng vào tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.     

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục