Vũng Tàu: Hạn chế tối đa vi phạm trong ban hành quyết định hành chính

Audio THPL
13-08-2019 19:00

(THPL) - Sáng ngày 13/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng đoàn kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính có buổi làm việc với UBND và Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện của các sở, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính tại địa phương. Đồng thời, đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tại tỉnh có ý kiến phát biểu bổ sung, giải trình một số nội dung để làm rõ hơn báo cáo của UBND tỉnh; nghe ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra; từ đó, cho thấy được bức tranh tổng quát về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính của Chủ tịch UBND, UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nhất là từ sau khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có kết quả giám sát đối với công tác này tại địa phương.

Theo báo cáo, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn 24 bản án, quyết định của Tòa án chưa được thi hành. Trong đó, có những bản án có hiệu lực thi hành từ năm 2008, như vụ án Phạm Ngọc Dũng; đương sự có đơn thư khiếu nại việc chậm thi hành án gửi đến Bộ Tư pháp và một số cơ quan. Sau khi kết thúc đợt giám sát, số lượng bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xu hướng tăng lên. Nếu tính đến thời điểm sau giám sát, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 14 bản án, quyết định chưa được thi hành thì đến nay, số bản án, quyết định chưa được thi hành đã tăng lên là 24. Việc gia tăng số bản án chưa thi hành do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng điều này cho thấy, nhìn chung, việc chấp hành các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp chưa thực sự có chuyển biến rõ nét.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận tình hình chấp hành pháp luật thi hành tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng chỉ ra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Để làm rõ nguyên nhân, thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật tố tụng hành chính, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và những chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn Tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân dân trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hướng dẫn của Chủ tịch UBND, UBND các cấp cũng như các cơ quan hành chính nhà nước khác; hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm trong quá trình ban hành quyết định hành chính, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Đối với các vụ việc phát sinh khiếu kiện, quá trình tham gia tố tụng hành chính, hành vi hành chính, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Chủ tịch UBND các cấp cần đề cao trách nhiệm trong việc tham gia đối thoại, trực tiếp tham dự các phiên tòa xét xử của Tòa án đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND và của cá nhân Chủ tịch UBND, UBND bị khởi kiện. Coi đối thoại là cơ hội để giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất, chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quyết định hành chính, chấm dứt thực hiện các hành vi hành chính ngay khi có phát hiện vi phạm làm căn cứ để Tòa án đình chỉ vụ án.

Đối với 24 bản án chưa thi hành xong, đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh là bên phải thi hành án có giải pháp tổ chức thi hành dứt điểm, trường hợp có khó khăn do quan điểm áp dụng pháp luật của Tòa án trong quá trình xét xử vụ việc, Chủ tịch UBND cần căn cứ quy định của Luật tố tụng hành chính, thực hiện việc kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thứ trưởng lưu ý, qua thực tiễn xét xử cần tổng kết những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất Tòa án Nhân dân Tối cao giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ hoặc hoàn thiện thể chế về tố tụng hành chính; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết các vụ án hành chính cho đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án; thực hiện và chỉ đạo tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc chuyển giao bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính sang cơ quan thi hành án dân sự để theo dõi theo quy định; Xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan hành chính về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án.

Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015; xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan hành chính về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án, các kiến nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; hướng dẫn thống nhất trình tự, thủ tục thi hành án hành chính đối với các trường hợp bản án, quyết định của tòa án tuyên bác đơn yêu cầu khởi kiện của tổ chức, cá nhân.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện trên địa bàn theo dõi 100% bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do tòa án chuyển giao theo luật định; kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND, UBND không chấp hành án hành chính theo đúng quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục