Vụ DNTN Ngã Ba Cây Dương Kì 2: Vì đâu “án khó thi hành”?

THPL – Ngày 18/10/2019, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Cà Mau ban hành Quyết định thi hành án số 147/QĐ-CCTHADS đối với Công ty CP nuôi trồng thủy sản Nam Thái (ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau) phải trả cho ông Út (Chủ DNTN Ngã ba Cây Dương) số tiền 6.708.349.000đ. Tuy nhiên, đến nay Công ty Nam Thái vẫn chưa có điều kiện thi hành án vì Công ty không còn hoạt động nhiều năm, không có bất kỳ tài sản, tiền trong tài khoản hoặc khoản thu nhập nào khác.

Thứ ba, 12/04/2022 14:23
Nguồn: Truyên hình Pháp luật