Phòng làm việc của lãnh đạo xã cửa đóng then cài im ỉm, các phòng chuyên môn khóa trái không làm việc. Đó là thực tế mà nhóm phóng viên đã ghi nhận khi đến trụ sở làm việc trong giờ hành chính vào ngày 19/11/2018 tại xã Cư Elang, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk.