Xây dựng Đề án thành lập thị trường carbon

(THPL) - Triển khai thực hiện tốt thị trường carbon giúp các doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chi phí thấp, thúc đẩy phát triển công nghiệp phát thải thấp.

Thứ tư, 26/01/2022 21:45
Nguồn: Chính Phủ - TH: THPL