Đang tải

Xây dựng Nhóm đối tác Kinh tế biển xanh nhằm phát triển bền vững nền kinh tế biển Việt Nam

Audio THPL
19-10-2021 19:17

(THPL)- Ngày 19/10, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo Xây dựng Nhóm đối tác Kinh tế biển xanh theo hình thức trực tuyến diễn ra tại Hà Nội.

Diễn đàn Kinh tế biển xanh Việt Nam là sự kiện thường niên, là một trong những sự kiện quan trọng của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Hội thảo giới thiệu về Dự thảo Báo cáo xây dựng mạng lưới đối tác về phát triển kinh tế biển tại Việt Nam, bao gồm mục tiêu, nội dung đề xuất và kết quả dự kiến cũng như Quy trình thiết lập Mạng lưới đối tác.

Tại buổi hội thảo, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Quế Lâm, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới và nhóm chuyên gia xây dựng Báo cáo đề xuất thành lập Nhóm đối tác Kinh tế biển xanh nhằm huy động sự tham gia của các bên liên quan, góp phần hướng tới quản lý hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế biển Việt Nam.

Còn theo chuyên gia Nguyễn Thị Thọ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhận định, Kinh tế biển xanh là một khái niệm mới về khuyến khích quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên biển hoặc đại dương của chúng ta.

Mô hình Kinh tế Biển xanh có mục đích cải thiện phúc lợi của con người và công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể rủi ro về môi trường và sự khan hiếm sinh thái.

Mục tiêu tổng quan của khuôn khổ Đối tác cho Kinh tế biển xanh tại Việt Nam hướng tới việc quản lý hiệu quả sự phát triển Kinh tế biển xanh ở Việt Nam nhằm giảm thiểu nguồn tài nguyên biển suy thoái và tổn thất hệ sinh thái, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo tồn, cải thiện sinh kế của người dân trong các lĩnh vực.


Nguồn: TTXVN – Clip: BRTgo - TH: THPL

Cùng chuyên mục