Xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh

Audio THPL
19-04-2021 12:24

(THPL)- Dự án nhằm phục vụ các hoạt động logistics trong tỉnh và quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần từng bước đưa kinh tế Hà Tĩnh hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế.

Ngày 18-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/500.  Đây là bước quan trọng để xây dựng, hình thành trung tâm logistics, phù hợp với xu thế phát triển.

Theo đồ án được phê duyệt, trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng có quy mô diện tích lập quy hoạch hơn 133,00 ha, nằm trên địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với mục tiêu hình thành trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác trung tâm logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng cũng như thúc đẩy hoạt động và phát triển cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh.


Nguồn: SGGP- TH: THPL

Cùng chuyên mục