Xem xét kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi

(THPL)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến và Giám đốc CDC Hồ Minh Nên.

Thứ ba, 05/07/2022 08:11
Nguồn: Tổng hợp