Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn: Hoàn thành tốt việc sửa chữa, nâng cấp hoán cải các Toa xe phục vụ Tết Nguyên Đán 2018

28-01-2018 13:32 2,228