Xử lý bất cập ở các dự án BOT là cần thiết nhưng phải thấu đáo về cơ sở pháp lý

(TVPL) - Bộ Giao thông - Vận tải có Tờ trình số 10189/TTr-BGTVT gửi Chính phủ về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do bộ này quản lý. Đây là tờ trình thứ hai được Bộ GTVT trình Chính phủ trong vòng 1 tháng qua, phần nào cho thấy tính chất cấp bách, có tác động lớn tới không chỉ các nhà đầu tư BOT giao thông, mà còn tới nhiều ngân hàng từng tham gia tài trợ vốn.

Thứ hai, 10/10/2022 19:28
Nguồn: TVPL