Xử lý nghiêm cán bộ yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

(TVPL)- Nhấn mạnh việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định này.

Thứ tư, 01/03/2023 13:16
Nguồn: TVPL