(THPL) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử cho biết, tỉnh vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Gia Anh đóng tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ với số tiền 265 triệu đồng.

Xử phạt doanh nghiệp sản xuất inox 265 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn

11-03-2019 10:03

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử cho biết, tỉnh vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Anh đóng tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ 265 triệu đồng do xả thải vượt quy chuẩn và gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả phân tích mẫu nước thải do Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên thực hiện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Anh đã có 4 hành vi vi phạm về xả thải và các tiêu chí bảo vệ môi trường. Cụ thể, trong quá trình xả thải, công ty đã xả nước thải sản xuất có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước nhỏ hơn 5m3/ngày đêm. Như vậy đã vi phạm Điểm a, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 13 của Nghị định 155 của Chính phủ. Với vi phạm này, Công ty bị phạt 42 triệu đồng.

Công ty còn xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3 đến dưới 20 m3/ngày đêm. Hành vi này đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 13 của Nghị định 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, công ty bị phạt hành chính và phạt tăng nặng với mức 128 triệu đồng.

Mặt khác, công ty này còn không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định như đã cam kết trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được phê duyệt, vi phạm Điểm d, Khoản 3, Điều 8 của Nghị định 155 của Chính phủ. Mức phạt cho hành vi này là 70 triệu đồng.

Cùng với việc xử phạt, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Anh từ nay đến hết tháng 4/2019 phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Dừng ngay việc xả nước thải sản xuất và sinh hoạt vượt quy chuẩn ra môi trường, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được phê duyệt.

Tổng hợp: Thu Thảo

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục