Ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội về việc Bộ Công an hay GTVT cấp giấy phép lái xe

24-10-2020 18:46

(THPL)- Trước ý kiến còn khác nhau về trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nên giao cho Bộ Công an hay Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị cần có sự nghiên kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho người dân.

Chiều 24-10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trình bày thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, nhiều ý kiến cho rằng việc tách lĩnh vực giao thông đường bộ để ban hành hai luật chuyên ngành là cần thiết và nhất trí với các lý do được nêu trong Tờ trình số 399 của Chính phủ.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe khoản 4 Điều 66, một số ý kiến cho rằng đào tạo, sát hạch lái xe để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, ý thức của người lái xe, nhằm xây dựng trạng thái giao thông đường bộ an toàn, là nội dung của bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nên giao cho Bộ Công an quản lý nhà nước là phù hợp. 

Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý về cả phương tiện và người tham gia giao thông xuyên suốt từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe. Qua đó sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và chấp hành pháp luật của người lái xe. Việc chuyển đổi này chỉ thay đổi về quyền quản lý, còn các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe đã được xã hội hóa vẫn tiếp tục hoạt động, không có sự thay đổi về vị trí, tổ chức, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc thay đổi thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an là chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 17 ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và gây lãng phí.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có những nội dung đặc thù, nên việc Quốc hội quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, ngành liên quan trong dự thảo Luật này là phù hợp, nhưng cần phải quy định bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với nội dung đặc thù và bảo đảm khả thi.


Nguồn: Người lao động – TH: THPL

Cùng chuyên mục