Yên Bái: Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất công

13-05-2019 17:03 1,438

(THPL) - Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết, cơ bản các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được nhà nước giao và cho thuê đất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đối với ngân sách nhà nước, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại đến việc sử dụng sai mục đích thuê đất.


Theo báo cáo của Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Chi Cục Quản lý đất đai, UBND TP Yên Bái, và UBND phường Minh Tân đã kiểm tra tại công ty Cổ phần Khoáng sản VPG và phát hiện công ty này đang cho thuê 2 khu nhà sai mục đích, để làm phòng tập Gym và trung tâm nghệ Thuật Adam – Yên Bái. Nhưng chính quyền địa phương lại không hề kiến nghị xử lý hành vi, vi phạm trên của công ty theo quy định tại luật Đất đai 2013.

Liên quan đến việc sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan trong việc không tham mưu hoàn thiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đất đai cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa để quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, xem xét tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái nhằm ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất và xác định nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đất đai đối với 31 khu đất của 9 tổ chức với diện tích gần 6.100.000m².

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết, qua kiểm tra đối chiếu tại 10 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều trường hợp mà doanh nghiệp tính thiếu tiền thuê đất với số tiền hơn 1 tỷ đồng gồm: tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng. Cho nên, đối với các doanh nghiệp nợ thuế, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các doanh nghiệp liên quan thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc kịp thời các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán này và thông báo kết quả kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết.

TH: Thu Thảo

 

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục