Yên Thủy - Hòa Bình: Hơn 10 năm người dân khốn khổ vì sống cạnh bãi rác

11-08-2020 11:00 39,916