Đang tải

Yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục vi phạm quy định thực hiện các khoản thu, chi tại TP.HCM

20-10-2020 10:06 12,261

(THPL)- UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021.

Mới đây, Theo đó, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021. Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021.

 Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư 36 số ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và công khai các trường hợp vi phạm nếu có. Các cơ sở giáo dục cần phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định trên.


Nguồn: Tổ Quốc- Clip: Bà Rịa-Vũng Tàu, TH Cần Thơ- TH: THPL

Cùng chuyên mục