YouTube bị tố cáo làm ngơ những đoạn video độc hại vì chúng đem về rất nhiều lượt view